ĐẶT LỊCH KHÁM

    ĐẶT LỊCH KHÁM

    Lưu ý: Bệnh viện chỉ phẫu thuật các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7

    - Cơ sở 1: 53 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng: (Lasik căn bản, Phaco, Trung phẫu)

    - Cơ sở 2: 55 Hàm Long, Hoàn Kiếm: (Phakic ICL, Lasik Streamlight, High-Lasik, Phaco, Trung phẫu)

    - Cơ sở 3: 480 Thụy Khuê, Tây Hồ (Không phẫu thuật, không khám Kính áp tròng đêm Ortho-K)